Przystanek Kłodzko

Z okazji bierzmowania…

 

Czym jest sakrament bierzmowania?

 

Bierzmowanie – jeden z siedmiu sakramentów w Kościołach katolickich, starokatolickich, prawosławnych. 

Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. Katolika włącza w misję ewangelizacyjną Kościoła katolickiego. Udziela go również cerkiew prawosławna, ale wkrótce po chrzcie (czyli niemowlętom).

Do bierzmowania nawiązują w obrzędach też niektóre Kościoły protestanckie (konfirmacja), ale nie traktują one tego obrządku jako sakramentu. Kościół anglikański traktuje konfirmację jako sakrament. 

Nazwa “bierzmowanie” powstała od łacińskiego słowa firmare “umacniać”, zapożyczonego za pośrednictwem języka niemieckiego i czeskiego zapewne już w X wieku, i dodatkowo skojarzonego ze staropolskim wyrazem “bierwiono”, “bierzwiono”, “bierzwno” lub “bierzmo”, co oznaczało belkę podtrzymującą drewniany pułap domu, strop. Bierzmowanie (łac. confirmatio) jest to zatem podtrzymywanie, umacnianie wiary. Słowo confirmo (umacniam) występuje w formule bierzmowania w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego.

W Kościele rzymskokatolickim bierzmowanie odgrywa rolę wyznania wiary, niejako świadomego, bo dokonywanego w wieku dorosłym (lub zbliżonym do dorosłości). Pod tym względem bierzmowanie odpowiada protestanckiej konfirmacji i żydowskiej bar micwie i jest znakiem przejścia do dojrzałości religijnej. Innymi nazwami sakramentu bierzmowania są: sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, sakrament umocnienia w wierze oraz sakrament dopełnienia.

Udzielanie sakramentu jest w Kościele rzymskokatolickim zarezerwowane dla biskupów i są tam oni zwyczajnymi szafarzami tego sakramentu. Nadzwyczajnym szafarzem tego sakramentu w Kościele katolickim jest każdy kapłan upoważniony do tego przez biskupa. W razie niebezpieczeństwa śmierci, sakramentu tego może udzielić każdy proboszcz lub każdy ksiądz, zgodnie z kanonem 883 kodeksu prawa kanonicznego z 1983. Ważną osobą na bierzmowaniu jest świadek. Jest on świadkiem umocnienia wiary bierzmowanego. Kładzie on prawą dłoń na prawym ramieniu bierzmowanego. Prawo kanoniczne zaleca, by był nim jeden z chrzestnych. [źródło informacji]

 

Z okazji bierzmowania...

 

Z okazji bierzmowania...

 

Z okazji bierzmowania...

 

 

Życzę Ci…

 

Z okazji przyjęcia Sakramentu Bierzmowania życzę Ci bogactwa Darów Ducha Świętego, żaru ognia miłości i cierpliwości w odnajdywaniu celu istnienia.

 

Z okazji bierzmowania...

 

Z okazji bierzmowania...

 

Z okazji bierzmowania...

 

 

Przekazanie Ducha Świętego

 

A gdy nadeszły dni Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na tym samym miejscu. I stał się z nagła z nieba szum jakby nadchodzącego wichru gwałtownego i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, który spoczął na każdym z nich z osobna. I wszyscy napełnieni byli Duchem Świętym, i poczęli mówić różnymi językami, jako im Duch Święty mówić dawał. DZ 2, 1-4

 

Z okazji bierzmowania...

 

Z okazji bierzmowania...

 

Z okazji bierzmowania...

 

 

Wpis ilustrują zdjęcia pudełeczek, które miałam przyjemność wykonywać z okazji sakramentu bierzmowania 🙂

 

Print Friendly, PDF & Email

2 komentarze do wpisu „Z okazji bierzmowania…”

Dodaj komentarz